1. Wat is de " Vrienden van de Pollux ” ?
2. Hoe word ik “ Vriend van de Pollux ” ?
3. Wat kost het ?
4. Adreswijzigingen doorgeven a.u.b.!
5. Heeft U een SPAMFILTER ?

1. De Vrienden van de Pollux, is een Vrienden-groep met een website, die gericht is op de historie en het heden van het voormalige opleidingsschip de 3 mast bark "Pollux" te Amsterdam. Op de site zijn vele foto’s uit het verleden en heden te bewonderen. De Vrienden van de Pollux is dus geen officiële Vereniging of Stichting! en als zodanig afhankelijk van vrijwillige donaties en sponsoring.

Op deze website is het Kroonvaardersforum het Pollux-Logboek het Pollux Stamboek vanaf 1949 t/m 1985 en het Vrienden Register geïnstalleerd, waar mee de Vrienden van de Pollux informatie van hun groep kunnen vinden en contact met elkaar kunnen maken en/of oproepen plaatsen aan de Vrienden, zoals bijvoorbeeld een zoektocht naar een “oud” Pollux maatje. De website is het communicatiemiddel voor de Vrienden van de Pollux. Het overige contact wordt onderhouden via email / telefoon.

2. Als U zich wilt aanmelden dan heb ik de volgende gegevens nodig:
Uw naam, adres, telefoonnummer, Uw Polluxjaar en Stamnummer.

U kunt zich aanmelden als Vriend door op het onderstaande potlood te klikken.En Vriend van de Pollux kan iedereen worden!
Als U de opleiding heeft gehad op de Pollux, of de Pollux gewoon een mooi schip vindt, al hebt U in Uw leven nog nooit de zee gezien, maar wel helemaal bootjes gek bent, en de Pollux een warm hart toedraagt dan bent U van Harte welkom!

3. Aan het “Vriend van de Pollux” zijn, zijn geen kosten verbonden, dit is dus geheel kosteloos !
Maar worden er activiteiten georganiseerd waar er voor ons kosten aan verbonden zijn, zoals een reünie, dan wordt er bij deelname aan zo'n activiteit, wel een financiële bijdrage van U gevraagd.

WapperVlag
4. U bent zelf verantwoordelijk voor Uw eigen bereikbaarheid, dus als u gaat verhuizen van woning en/of Internetprovider, waardoor uw (email)-adres gaat veranderen, u dan zo vriendelijk zou willen zijn om deze wijziging ook aan ons door te geven?? Ook verzoek ik U vriendelijk dagelijks Uw mailbox te legen, want ik krijg ook mail retour omdat Uw mailbox vol zit!
Dit voorkomt dat ik veel zoekplaatjes moet oplossen, omdat u niet per mail, post en telefonisch bereikbaar bent, waardoor ik de voor u bestemde mailtjes en brieven allemaal retour krijg, en achteraf te horen krijg dat u niet gewaarschuwd bent voor de een of andere activiteit van de Vrienden van de Pollux!


5.
Heeft U een SPAMFILTER op Uw computer en / of bij Uw Internet provider ?

Zet mij, nieuwlid@vriendenvandepollux.nl dan in Uw zogenaamde „WITTE LIJST” !
Dit voorkomt dat de email verzonden aan U, "de Vrienden van de Pollux", allemaal retour worden gestuurd zijnde SPAM !