Beste Vrienden van de Pollux,
hier de foto's van onze super gezellige reünie van 24 April 2010.
Ik ben zeer vereerd met de benoeming tot Walkapitein en Willem Kruk met zijn benoeming tot Commandeur ter zee. Ik wil de mensen van de Stichting Promotie Maritieme Tradities, en de Polluxberen die dit initiatief genomen hebben hartelijk bedanken hier voor.

header_page4-st-prom-maritieme-tradities
header_page4-walkapitein

En natuurlijk wil ik iedereen bedanken voor hun aanwezigheid, inzet, en gezelligheid ! Mijn speciale waardering gaat uit naar de mensen die door de vulkaanas problemen, enorme inspanningen hebben moeten verrichten om met het vliegtuig toch nog op tijd in Nederland te landen. Ook bedank ik het Amsterdams Havenkoor voor hun muzikale opluistering en de mensen van Pollux Eten & Drinken, die hun uiterste best hebben gedaan om het ons zo goed mogelijk naar de zin te maken! Ik bedank bij deze ook de onderstaande mensen die hun foto's ter beschikking hebben gesteld, waar van ik een selectie heb opgenomen in dit album, dit zijn de heren, Kees van Huisstede, Ton Kompier, Wim Kuster, Paul Voogd, Frans Aalsma en onze eigen Fotobeer John vd Hulst.