header_page14-Reunie-2006
Onze 1e reünie op 22 April 2006 was een groot succes !

Ik wil hierbij dan ook alle deelnemers, vrijwilligers en B&E Catering uit Amsterdam van harte bedanken voor hun fantastische inzet ! Mijn speciale dank gaat uit naar de man die ons de Pollux geheel kosteloos ter beschikking heeft gesteld, Harry Smit, en onze superbeer en sponsor Willem Kruk voor het schenken van de Pollux bel en vlag!

header_page3-pollux