header_page14-Reunie-2006
Onze 1e reünie op 22 April 2006 was een groot succes !

Ik wil hierbij dan ook alle deelnemers, vrijwilligers en B&E Catering uit Amsterdam van harte bedanken voor hun fantastische inzet ! Mijn speciale dank gaat uit naar de man die ons de Pollux geheel kosteloos ter beschikking heeft gesteld, Harry Smit, en onze superbeer en sponsor Willem Kruk voor het schenken van de Pollux bel en vlag!

header_page3-pollux
Filmpje van de officiele opening van onze 1e reunie. Dit gebeurde door de heren Willem Kruk en Harry Smit door de nieuwe Polluxbel in gebruik te nemen.


Filmpje van het hijsen van de Polluxvlag na vele jaren van afwezigheid.